Get Adobe Flash player
ยาต้านไวรัสเอชไอวี 
รายชื่อยาต้านไวรัส คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด:
แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทางคลีนิคนิรนาม มีประสบการณ์และความรู้ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มารับบริการ ในการจัดการดูแลรักษา รวมถึง มีกฏอย่างเคร่งครัดในการจ่ายยา ดังนั้น ยาดังกล่าว ทางคลีนิคนิรนามจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ และหมายเลขประกอบการแพทย์ พร้อมสำเนา เท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยในการขอรับบริการด้านยา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม

 
 
ราคายาต้านไวรัส ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
(หมายเหตุ ข้อมูลบนเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดท ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้กับทางคลีนิคนิรนาม)

1. Abacavir 300 
Trade Name: ZIAGENAVIR
Price/Tablet: 24.50 THB
Price/Bottle: 1,470 THB (60 tab)

2. Abacavir 600 + Lamivudine 300 
Trade Name: KIVEXA
Price/Tablet: 70 THB
Price/Bottle: 2,100 THB (30 tab)

3. Abacavir 600 + Lamivudine 300 + Dolutegravir 50 NEW!
Trade Name: TRIUMEQ
Price/Tablet: 409 THB
Price/Bottle: 12,270 (30 tab)

4. Atazanavir 200 
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 134 THB 
Price/Bottle: 8,040 THB (60 cab) 

5. Atazanavir 300 (ATV)
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 220 THB 
Price/Bottle: 6,600 THB (30 cab) 

6. Darunavir 400 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 97 THB 
Price/Bottle: 5,820 THB (60 tab) 

7. Darunavir 600 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 130 THB 
Price/Bottle: 7,800 THB (60 tab) 

8. Didanodine 250 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 250
Price/Tablet: 81 THB 
Price/Bottle: 2,430 THB (30 cab) 

9. Didanosine 400 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 400
Price/Tablet: 128 THB 
Price/Bottle: 3,840 THB (30 cab) 

10. Dolutegravir 50 mg NEW!
Trade Name: TIVICAY
Price/Tablet: 350 THB
Price/Bottle: 10,500 THB (30 tab)

11. Efavirenz 200 mg (MYLAN) (Generic)
Trade Name: EFAMAT
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 210 THB (30 tab)

12. Efavirenze 600 mg (MSD) (Original)
Trade Name: STOCRIN
Price/Tablet: 27.50 THB 
Price/Bottle: 825 THB (30 tab) 

13. Efavirenze 600 mg (GPO) (Generic)
Trade Name: EFAVIRENZ
Price/Tablet: 6.50 THB 
Price/Bottle: 195 THB (30 tab) 

14. Efavirenze 600 mg (MYLAN) (Generic)
Trade Name: EFAMAT
Price/Tablet: 7 THB 
Price/Bottle: 270 THB (30 tab) 

15. Etraverine 200 mg 
Trade Name: INTELENCE
Price/Tablet: 171 THB 
Price/Bottle: 10,260 THB (60 tab) 

16. Lamivudine 150 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 3.50 THB 
Price/Bottle: 210 THB (60 tab)

17. Lamivudine 150 (ViiV) Original
Trade Name: EPIVIR
Price/Tablet: 102 THB 
Price/Bottle: 6,120 THB (60 tab)

18. Lamivudine 150 + Nevirapine 200 + Stavudine 30
Trade Name: GPO-VIR S30
Price/Tablet: 7 THB 
Price/Bottle: 420 THB (60 tab)

19. Lamivudine 150 + Nevirapine 200 + Zidovudine 250
Trade Name: GPO-VIR Z250
Price/Tablet: 8.75 THB 
Price/Bottle: 525 THB (60 tab)

20. Lamivudine 300 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 6.75 THB 
Price/Bottle: 202.50 THB (30 tab)

21. Lopinavir/Ritonavir 100/25 (LPV/r)
Trade Name: ALUVIA
Price/Tablet: 17 THB 
Price/Bottle: 1,020 THB (60 tab)

22. Maraviroc 300 (MVC) 
Trade Name: CELSENTRI
Price/Tablet: 189 THB 
Price/Bottle: 11,340 THB (60 tab)

23. Nevirapine 200 mg (NVP)
Trade Name: NERAVIR
Price/Tablet: 5.25 THB 
Price/Bottle: 315 THB (60 tab)

24. Raltegravir 400
Trade Name: ISENTRESS
Price/Tablet: 227 THB 
Price/Bottle: 13,620 THB (60 tab)

25. Rilpivirine 25 (RPV)
Trade Name: EDURANT
Price/Tablet: 6.75 THB 
Price/Bottle: 202.50 THB (30 tab)

26. Ritonavir 100 mg (RTV)
Trade Name: NORVIR
Price/Tablet: 36 THB 
Price/Bottle: 3,024 THB (120 cab)

27. Saquinavir 500 mg (SQV)
Trade Name: INVIRASE
Price/Tablet: 70 THB 
Price/Bottle: 8,400 THB (120 tab)

28. Stavudine 30 mg (d4T)
Trade Name: STAVIR
Price/Tablet: 3.75 THB 
Price/Bottle: 225 THB (60 cab)

29. Tenofovir 300 mg (LFASiA) Original
Trade Name: VIREAD
Price/Tablet: 45 THB 
Price/Bottle: 1,350 THB (30 tab)

30. Tenofovir 300 mg (GPO) Generic
Trade Name: TENOFOVIR GPO
Price/Tablet: 12 THB 
Price/Bottle: 360 THB (30 tab)

31. Tenofovir 300 mg (MYLAN) Generic
Trade Name: RICOVIR
Price/Tablet: 20.50 THB 
Price/Bottle: 615 THB (30 tab)

32. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (LFASiA) Original
Trade Name: TRUVADA
Price/Tablet: 70 THB 
Price/Bottle: 2,100 THB (30 tab)

33. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (MYLAN) Generic
Trade Name: RICOVIR-EM
Price/Tablet: 26 THB 
Price/Bottle: 780 THB (30 tab)

34. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (GPO) Generic
Trade Name: TENO-EM
Price/Tablet: 21 THB 
Price/Bottle: 630 THB (30 tab)

35. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 + Efavirenz 600 
(LFASiA) Original 
Trade Name: ATRIPLA
Price/Tablet: 88 THB 
Price/Bottle: 2,640 THB (30 tab)

36. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 + Efavirenz 600 
(MYLAN) Generic
Trade Name: TEEVIR
Price/Tablet: 35 THB 
Price/Bottle: 1,050 THB (30 tab)

37. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg + Elvitegravir 150 mg + Cobicistat
Trade name: STRIBILD
Price/Tablet: 182 THB
Price/Bottle: 5,460 THB (30 tab)

38. Zidovudine 300 + Lamivudine 150 (GPO) Generic
Trade Name: ZILARVIR
Price/Tablet: 8.50 THB 
Price/Bottle: 510 THB (60 tab)

39. Zidovudine 300 + Lamivudine 150 (ViiV) Original
Trade Name: COMBID
Price/Tablet: 122 THB 
Price/Bottle: 7,320 THB (60 tab)

40. Zidovudine 100 mg (AZT)
Trade Name: ANTIVIR
Price/Tablet: 2.75 THB 
Price/Bottle: 275 THB (100 cab)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.adamslove.org/d.php?id=73

ผ่านผ้นไปกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะสร้างคนดีสู่สังคม กับกิจกรรม ค่ายจิตอาสา POZ รุ่นที่1

มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ ภาพแห่งความทรงจำ ภาพแห่งความประทับใจ มันจะกลายเป็นภาพประวัติศาตร์ในอนาคต ถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจ ตามคำมั่นสัญญา ที่มอบให้แด่กันและกัน จิตอาสา พอส รุ่นที่ 1 รุ่นประวัติศาสตร์

 

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆหรือดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมจากเราได้ที่ https://www.facebook.com/pozhome/

ผ่านไปกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆร่วมกับชุมชนและพี่น้องทุกท่าน ทางมูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านให้เกียรติม่าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ในครั้งนี้ ผิดพลาดประการไดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน/ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ USAID,PEPFAR,FHI360/จิตอาสา/และชาวชุมชน ที่สนับสนุน แรงกายแรงใจ/ปัจจัย(เงิน)/อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของต่างๆ ขอบคุณทุกท่านมากๆจากใจจริงของเรา มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ (The Poz Home Center Foundation) ????????????

 

ติดตามและดูรูปเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเราด้วยนะครับ ^^ https://www.facebook.com/pozhome/notifications/

 

 

มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ ขอขอบพระคุณบริษ้ท Amadeus Asia Limited ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานออกบูธเพื่อแนะนำองค์กรและนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่องานระดมทุน และ ยังสนับสนุนของรางวัลเป็น Gift voucher ให้กับผู้เข้าร่วมประกวด cabaret show ในงานชุมชนสัมพันธ์ ของมูลนิธิฯ ที่จะจัดขึ้น 23 ธค. 60 นี้อีกด้วย ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องๆร่วมงานสังสรรค์งานชุมชนสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับ กิจกรรมดีดีร่วมกับคนในชุมชน ณ มูลนิธิเดอะพอสฯ ซอย อุดมสุข 13 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 หรือใครอยากเข้าร่วมการประกวด cabaret show ประเภททีมและเดี่ยว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้หลังไมค์ หรือโทรสอบถามได้ในเวลาทำการ 9.00-18.00น  มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน ตรวจสุขภาพฟรี ซุ้มอาหารฟรี และ กิจกรรมสอยดาวการกุศล และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินการประกวด แล้วพบกันนะครับ

 

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องๆร่วมงานสังสรรค์งานชุมชนสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับ กิจกรรมดีดีร่วมกับคนในชุมชน ณ มูลนิธิเดอะพอสฯ ซอย อุดมสุข 13 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 หรือใครอยากเข้าร่วมการประกวด cabaret show ประเภททีมและเดี่ยว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้หลังไมค์ หรือโทรสอบถามได้ในเวลาทำการ 9.00-18.00น  มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน ตรวจสุขภาพฟรี ซุ้มอาหารฟรี และ กิจกรรมสอยดาวการกุศล และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินการประกวด แล้วพบกันนะครับ

English (UK)

Donation

The Poz Home Center
Saving account

Siam Commercial Bank
015 449472 9

Kasikornthai Bank
719 249706 4

Krungthai Bank
259 019524 9

Supporter

 

  • PSI
  • AHF
  • FHI360

ปฏิทินกิจกรรม

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Visit

1854101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
613
769
5595
1835079
40983
65476
1854101

Your IP: 54.226.102.115
Server Time: 2019-06-19 17:40:13